Deze gegevens zijn voor de BLB Bronson niet gespecificeerd door de fabrikant. Voor verduidelijk hebben we 2 extra afbeeldingen van praktijkvoorbeelden bij het product geplaatst.
Wilt u zelf een vraag stellen?
Vragen?