Er zijn wat extra plaatjes bij gezet met de maten.
Wilt u zelf een vraag stellen?
Vragen?