Deze informatie is rechtstreeks van Ortlieb afkomstig.
Wilt u zelf een vraag stellen?
Vragen?