Onder het menu 'service' 'betaalwijzes' kunt u alle informatie hierover vinden.
Wilt u zelf een vraag stellen?
Vragen?