47-59 mm. Die 57 mm is een typefout geweest en zal ik aanpassen.
Wilt u zelf een vraag stellen?
Vragen?