Nee, de velg mag niet met velgremmen worden gebruikt.
Wilt u zelf een vraag stellen?
Vragen?