Onder het menu 'service' 'levertijden' kunt u alles nalezen over de beschikbaarheid.
Zelf een vraag stellen?
Vragen?