De maten van deze kettingkast staan in de tekst. Beste vergelijkt u die maten met die van de kettingkast die u gaat vervangen. Wij hebben zelf geen inzicht in de vereiste maten voor de Gazelle Devos.
Wilt u zelf een vraag stellen?
Vragen?