Financiële Voordelen van Zakelijke Elektrische Bakfietsen: Tot 62% Fiscale Aftrek!

Vanaf 2025 zullen diverse gemeentes ervoor kiezen om 'zero-emissiezones' in te richten. Om bedrijven en ondernemers tegemoet te komen zijn er fiscale maatregelen om de aanschaf van electrische bakfietsen, voor zakelijk gebruik, te stimuleren.

In Nederland kunnen ondernemers dus profiteren van aanzienlijke fiscale voordelen, met een potentiële aftrek van meer dan 62% bij de aanschaf van een elektrische bakfiets, inclusief btw-aftrek.
Bij Rat Bikes bent u aan het juiste adres voor uw zakelijke electrische bakfiets. Naast dat wij u van het juiste advies en de juiste diensten kunnen voorzien kunt u zelf slim gebruik maken van de fiscale regels.

Hiermee fietst u nog niet gratis, maar veel scheelt het soms onderaan de streep ook niet meer.

Hieronder worden de verschillende fiscale aftrekposten uiteengezet:

 1. Milieu-investeringsaftrek (MIA): De elektrische bakfiets voor zakelijk gebruik komt in aanmerking voor de MIA, waardoor 45% van het totale aankoopbedrag kan worden aangemerkt als investering die de winst verlaagt. Raadpleeg de drie eenvoudige voorwaarden op de MIA & VAMIL Milieulijst code F 3119 voor meer informatie.

 2. Versnelde Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL): Ondernemers ontvangen, afhankelijk van het geldende belastingtarief, de mogelijkheid tot versnelde afschrijving op milieu-investeringen. In het eerste jaar kan 75% van de kosten worden afgeschreven, gevolgd door de resterende 25% het jaar daarop. Gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar op MIA & VAMIL voor ondernemers.

 3. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): De KIA-regeling is van toepassing op investeringen in onder andere elektrische bakfietsen als bedrijfsmiddel. Hierbij is tot 28% aftrekbaar van de fiscale winst, waardoor ondernemers besparen op de inkomstenbelasting. Zie de KIA-regeling van de belastingdienst voor meer informatie.

Belangrijk om op te merken: De Nederlandse overheid heeft beperkingen opgesteld met betrekking tot de maximale afmetingen van elektrische bakfietsen of cargo bikes. Dus niet iedere electrische fiets of bakfiets komt in aanmerking. Wij kunnen u adviseren welke bakfietsen die wij leveren in aanmerking komen. Voor zekerheid over de naleving van deze regels is  informatie over deze regelgeving beschikbaar via deze link.

Let op. Alle genoemde bedragen, percentages en rekenvoorbeelden zijn ter voorbeeld en indicatief. U kunt op basis van de getoonde informatie hier geen enkel recht aan ontlenen.
Voor een voor uw situatie naauwkeurige bepaling van de fiscale voordelen dient u zich te wenden tot uw boekhouder of accountant. Enkel zij kunnen dit exact voor u uitrekenen. 

Hieronder zullen we de MIA, de VAMIL en de KIA uitleggen en een rekenvoorbeeld geven.


Rekenvoorbeeld Fiscaal Voordeel Zakelijke Aanschaf Bakfiets voor eenmanszaken

Stel, u overweegt als eenmanszaak of vennootschap onder firma een investering van € 5.000 (exclusief btw) in een elektrische bakfiets. Ontdek hoe u aanzienlijk kunt besparen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA), Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Investeringsbedrag:
€ 5.000 (excl. Btw)

Aftrekbare Bedragen:

 1. MIA: 27% = -/- € 1.350
 2. KIA: 28% = € 1.400
 3. Vamil: 75% afschrijving in het eerste jaar = € 3.750

Totaal Aftrekbare Bedragen:
€ 6.500

Belastingbesparing in het Jaar van Aanschaf (bij inkomen in box 1 boven € 73.031):
(€ 6.500 -/- 14% Mkb-winstvrijstelling) * 49,5% = € 2.767 belastingbesparing (55% van aanschafwaarde!).

Door slim gebruik te maken van fiscale voordelen, maximaliseert u niet alleen uw aftrekposten, maar realiseert u ook aanzienlijke belastingbesparingen. Profiteer optimaal van de beschikbare regelingen en verbeter de financiële positie van uw onderneming.


Rekenvoorbeeld Fiscaal Voordeel Zakelijke Aanschaf Bakfiets voor de B.V.

Overweegt uw BV een investering van € 5.000 (exclusief btw) in een elektrische bakfiets? Ontdek hoe u substantiële belastingbesparingen kunt realiseren met behulp van de Milieu-investeringsaftrek (MIA), Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Investeringsbedrag:
€ 5.000 (excl. Btw)

Aftrekbare Bedragen:

 1. MIA: 27% = -/- € 1.350
 2. KIA: 28% = € 1.400
 3. Vamil: 75% afschrijving in het eerste jaar = € 3.750

Totaal Aftrekbare Bedragen:
€ 6.500

Belastingbesparing in het Jaar van Aanschaf (bij winst in de BV tot € 200.000):
€ 6.500 -/- 19% vennootschapsbelasting = € 1.235 acute belastingbesparing.
= € 1.235 acute belastingbesparing.

Toekomstige Belastingbesparing bij Opheffing BV (bij winst in de BV tot € 200.000):
(€6.500−/−€1.235)×26,926,9% aanmerkelijk belangheffing = € 1.416 belastingbesparing.

Totale Besparing:
€ 2.651 (53% van de aanschafwaarde).

Door strategisch gebruik te maken van fiscale faciliteiten realiseert uw BV niet alleen directe belastingbesparingen, maar zorgt ook voor een gunstigere belastingpositie in de toekomst. Ontgrendel het volledige potentieel van fiscale voordelen voor een solide financiële basis.Milieu-investeringsaftrek (MIA) Zakelijke Bakfietsen en Willekeurige afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL)

Optimaliseer Uw Investeringen met MIA en VAMIL: Fiscale Voordelen voor Milieubewuste Ondernemers

Milieubewust ondernemen wordt niet alleen gestimuleerd, maar ook financieel beloond door middel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Ontdek hoe deze fiscale regelingen uw onderneming kunnen versterken en tegelijkertijd een positieve impact op het milieu kunnen hebben.

Milieu-investeringsaftrek (MIA):

De MIA biedt ondernemers de mogelijkheid om de fiscale winst te verlagen door tot 45% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de winst. Het percentage van de aftrek hangt af van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL):

Met de VAMIL kunt u flexibel investeren door 75% van het investeringsbedrag op een willekeurig moment af te schrijven. Deze willekeurige afschrijving leidt tot een vermindering van de fiscale winst, waardoor u minder belasting betaalt in het desbetreffende jaar, wat resulteert in een waardevol liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL:

Hoewel MIA en VAMIL afzonderlijke regelingen zijn, worden ze vaak gecombineerd. Beide maken gebruik van de gezamenlijke Milieulijst, waarop alle in aanmerking komende bedrijfsmiddelen vermeld staan. Om te profiteren van deze voordelen moet uw investering voldoen aan enkele voorwaarden, waaronder een minimale milieu-investering van € 2.500 per bedrijfsmiddel.

Hoe Maakt U Gebruik van de Regeling?

 1. Binnen 3 maanden na de investering meldt u deze bij RVO.
 2. U ontvangt een ontvangstbevestiging van RVO, welke u bewaart bij uw boekhouding.
 3. U verwerkt de MIA/VAMIL in uw aangifte op basis van het bericht van RVO. De Belastingdienst beslist uiteindelijk over uw aangifte, eventueel ondersteund door RVO-advies.

Voorbeeld MIA:

Stel, uw fiscale winst bedraagt € 75.000 en u investeert € 50.000 in een bedrijfsmiddel met code A op de Milieulijst. Uw MIA-voordeel bedraagt € 4.500, wat resulteert in een aanzienlijke belastingbesparing.

Voorbeeld VAMIL:

Bij de aanschaf van een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel van € 50.000, kiest u ervoor om 75% van het totale aanschafbedrag, oftewel € 37.500, in één keer af te trekken. Dit levert niet alleen fiscaal voordeel op, maar ook een waardevol liquiditeitsvoordeel.

Benut de kansen van MIA en VAMIL voor een groenere toekomst en een gezondere financiële positie voor uw onderneming. Voor meer details over de voorwaarden en mogelijke samenloop met subsidies en steun, raadpleeg de website van RVO.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Optimaliseer Uw Investeringen met Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Bij investeringen in bedrijfsmiddelen gedurende een boekjaar komt u mogelijk in aanmerking voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze aftrekpost op uw winst is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag in het desbetreffende boekjaar.

Belangrijke Overwegingen bij Samenwerkingsverbanden:

Als uw onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap, wordt de aftrek anders berekend. Hierbij wordt gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband, niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Aftrekverdeling in Samenwerkingsverbanden:

 • Iedere firmant of vennoot draagt bij aan het deel van de investering dat overeenkomt met zijn aandeel in de (over)winst.

Toepassen van Investeerdersaftrek:

Voor het toepassen van de investeringsaftrek binnen samenwerkingsverbanden kunnen de volgende voorwaarden worden overwogen:

 1. Uniforme Verdeling:

  • Alle vennoten verdelen volgens hetzelfde criterium.
 2. Redelijke Basis:

  • De verdeling vindt plaats op een redelijke basis, waarbij diverse criteria zoals kapitaalsverhouding, aandelen in stille reserves, aandelen in de winst, of gelijke delen in overweging kunnen worden genomen.
 3. Algemene Toepassing:

  • De verdeling geldt voor alle vormen van investeringsaftrek en voor alle vennootschappelijke investeringen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband.
 4. Consistentie bij Desinvesteringsbijtelling:

  • Bij de berekening van de desinvesteringsbijtelling moet dezelfde verdeling worden gehanteerd als bij de investeringsaftrek.
 5. Gezamenlijk Verzoek:

  • Een gezamenlijk verzoek, waarin de verdeelsleutel is opgenomen en wordt ingestemd met de voorwaarden, moet worden ingediend voordat de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van een van de deelnemers aan het samenwerkingsverband definitief vaststaat.

Redelijke Verdeling:

Of de verdeling als redelijk wordt beschouwd, wordt beoordeeld door de belastingdienst. U hebt echter de vrijheid om een verdeling te maken op basis van bijvoorbeeld kapitaalsverhouding, aandelen in stille reserves, aandelen in de winst, of gelijke delen.

Optimaliseer uw fiscale voordelen door strategisch gebruik te maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, met specifieke aandacht voor samenwerkingsverbanden en de juiste verdeling binnen uw onderneming. Voor meer details en ondersteuning, raadpleeg de belastingdienst.

 

 

mia kia vamil subsidie electrische zakelijke bakfiets

Vragen?